photo

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС 
Софтуерни решения за Вашия - Външно Търговски Отдел


 Унисмарт ЕООД е дистрибутор на качествени и достъпни софтуерни продукти на Унисофт ЕООД и услуги за домашни и малки офиси, средни бизнеси и големи организации. Продуктовата гама на предлагания софтуер включва решения за , мрежова и Интернет сигурност, мониторинг и контрол на сървъри и мрежи, WEB и FTP сървъри, управление на бази данни, архивиране и възстановяване, програми и др. 

Унисмарт ЕООД е специализирана в проектирането, изработката, внедряването и поддръжката на софтуер, надеждни информационни системи и уеб базирани приложения. Предлагаме цялостни и интелигентни разработки за автоматизация на бизнес процесите на фирмата, както и индивидуални решения, съответстващи на специфичните нужди на конкретния потребител.

Нашата мисия е да предложим на клиента средствата, които ще му помогнат да осъществи своите стратегически цели, да се утвърди и постигне пазарен успех в един свят на непрекъсната промяна, като разгръща своя информационен, организационен и човешки ресурс.

Съвременната икономика на знанието се гради върху информацията и иновацията. Превръщането на разнообразните информационни потоци в ефективни методи за анализ и оценка на бизнес процесите и явленията, в инструмент за решаване на проблемни ситуации, в ресурс за разгръщане на творческите процеси във фирмата и за създаване на нови продукти и услуги, е основен фактор за постигане на пазарен успех.

Оцелява и преуспява онази фирма, която е превърнала промяната в част от своята ежедневна дейност, която може да съчетае желязната технологична дисциплина със свободата на творческия процес, която осъзнава, че печалбата е следствие от качеството на дейността, от оптималното задоволяване на потребностите на клиентите и от постигането на максимална удовлетвореност на служителите на компанията от своята работа в нея.

 

 

  • - Актуализирани номенклатури.
  • Добавена е настройка за текущата дата при зареждане на стар файл - Общи / Настройки на програмата / Декларации.
  • Запазване на редактираните шрифтове при печат.
Category: МИТНИЧЕСКИ СОФТУЕР | Views: 18 | Added by: МИТКО | Date: 06.23.2024 | Comments (0)