МИТНИЧЕСКИ СОФТУЕР - WinMid

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

    Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи и информационна система с митническа тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на Р. България. WinMag е съвременен, надежден, проверен в практиката от редица големи и по-малки фирми софтуер за обработка на митнически декларации и на другите митнически бланки и формуляри, необходими при внос, износ и транзит на стоки.

     WinMag работи и ползва всички предимства на Microsoft Windows и е в пълно съответствие с Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС). Тя е една от утвърдените митнически програми на българския пазар.

 

Изтегли: WinMid

 


Изтегли: WinMid NET (мрежова версия)

    За клиентите без лиценз за WinMid версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис "ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ" върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат. 

Модулът WinMid:
е предназначен за автоматизирано изготвяне, отпечатване, съхраняване и преглед на основните митнически, търговски и международни транспортни документи (митническа декларация, декларация за стойността, ДЕАД, експортна фактура, CMR (CMR товарителница), CIM, авио товарителница, удостoверение за внос и износ, сертификат за произход, EUR1, митнически манифест, декларация за кредитите и лизингите, служебна бележка, цесия);
позволява добавяне на произволни документи по поръчка на клиента;
осигурява отпечатване върху всяка от разпространяваните от различни печатници бланки и добавянето на нови. Позволява настройка на всяко отделно поле от бланките, което решава проблема с нестандартните бланки; предлага различни степени на контрол на данните и промяна на контрола по време на работа;
дава възможност да се използват шаблони на документи или библиотеки за всяка клетка;
копирането на данни между отделните документи може да бъде предефинирано;
модул за съхранение и работа с валутните курсове за митнически цели;
позволява извличане на дефинирани от потребителя справки от митническите документи и възможност за изпращането им в други програми като Word или Excel;
електронно деклариране на митническа декларация и митнически манифест в XML формат и експортиране на данни в текстов формат, подлежащ на настройване;
може да приема данни от програми за текстообработка като MS Excel и MS Word. Форматът на приема може да бъде настройван;
файловата организация на данните предлага лесна комуникация и администриране на данните;
предлага форма за бързо определяне на митните сборове на няколко стоки;
предоставя и използва пълната информацията за избраната тарифна позиция.
Разпечатай: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ВНОС
Разпечатай: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЪЛВАНЕ НА ИЗНОС

 

Модулът WinMid B2B:
e за деклариране по електронен път чрез връзка тип "система-система" (В2В) между информационната система на икономическия оператор и митническата информационна система.
За да се осъществи връзка тип "система-ситема" (В2В), са необходими следните условия:

Интернет достъп със статичен реален IP адрес.
VPN рутер (маршрутизатор), комуникиращ със сървърите на Агенция Митници.
Електронен подпис.
Изграден VPN канал между VPN рутера и сървърите на Агенция Митници.
Свали: ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

 

Обучение по митнически софтуер  WinMid


    Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи и информационна система с митническа тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на Р. България. WinMag е съвременен, надежден, проверен в практиката от редица големи и по-малки фирми софтуер за обработка на митнически декларации и на другите митнически бланки и формуляри, необходими при внос, износ и транзит на стоки.