Форма за поръчка и изготвяне на Проформа фактура за закупуване на WinMid

 

Данни за купувача и поръчката

Вашият email *:
Тема *:
Текст *:
Име на Фирма *:
МОЛ *:
ИН/ЕИК/БУЛСТАТ *:
Адрес по регистрация *:
Лице за контакт:
WinMid програмен лиценз:

Всички цени са без ДДС:
Уточнения:

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ:

 +359(898)420777 - Димитър Димитров - Унисмарт ЕООД гр. Габрово и региона