ОФЕРТА

 

WinMid

Програмен лиценз за еднопотребителска версия (1+1 работни места) + предоставяне на всички нововъведения по софтуера и на промените в митническото законодателство за период от 12 месеца от датата на покупката

900лв.

1.1. Доплащане за WinMag NET – мрежова версия

+300лв

1.2. Доплащане за TransitMag B2B – митнически режим "ТРАНЗИТ" чрез връзка тип "система-система"

+300лв.

1.3. Доплащане за SafeMag Store – митническо складиране

+900лв.

Абонаментни поддръжки (за 12 месеца)
2. WinMag (еднопотребителска версия)

450лв.

2.1. Доплащане за WinMag NET – мрежова версия

+150лв.

2.2. Доплащане за TransitMag B2B – митнически режим "ТРАНЗИТ" чрез връзка тип "система-система"

+150лв.

2.3. Доплащане за SafeMag Store – митническо складиране

+450лв.

 

Програмните продукти SafeMag и TransitMag B2B работят с MS SQL®.

В цената на продукта WinMag е включена:

1. Инсталация.

2. Безплатен лиценз за второ работно място.

3. Шест часа обучение. При закупуване на лиценза от АРИЕС ЕООД за Габрово и реиона.

4. Актуализиране на данните съобразно промените в законодателството и безплатно предоставяне на допълненията, направени за съответната версия в периода на поддръжка.

Абонаментната поддръжка е за срок от 12 месеца, валидна от датата на покупката. Новостите свързани с програмните продукти се изтеглят от тук. Ако работното място не е свързано към интернет, абонаментната поддръжка се извършва чрез посещаване на клиента в рамките на града на съответният дистрибутор или чрез изпращане на CD по поща.

Цени за лиценз на следващо работно място на WinMag:
• За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен

• За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цени за годишна абонаментна поддръжка на следващо работно място на WinMag:
• За второ работно място в рамките на съответния офис – безплатен

• За всяко следващо работно място – 20% отстъпка от цената на продукта

Цена за допълнително повикване и извършване на квалифицирана услуга – 30 лв/час

Цена за допълнително обучение – 30 лв/час Цените са с ДДС.

 

Лице за контакт: гр.Габрово - Димитър Димитров тел:0898420777 - Унисмарт ЕООД