МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

Пряко митническо представителство:
     Митническа агенция АРИЕС извършва пряко митническо представителство пред МБ Габрово по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им, с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режим:

Митнически режим ВНОС (Импорт)
Митнически режим ТРАНЗИТ
Активно усъвършенстване
Обработка под митнически контрол
Временен внос
Пасивно усъвършенстване
Митнически режим ИЗНОС (Експорт)
Интрастат деклариране
Посредничество за контакт със сходни митнически агенции в страната
Подаване на декларации за сигурност и безопасност
Обобщена декларация за напускане (ОДН)

Услугите, извършвани от нас:

     Изготвяне на всички видове митнически документи, търговски документи и транспортни документи, сертификати, удостоверения и др. Искания: за разрешения за използване на опростени процедури за деклариране; за удължаване на срокове; за по-благоприятно тарифно третиране; за преместване на стоки на друго място под митнически надзор.

Изготвяне на всички митнически документи за Внос и Износ от и за цял свят.
Пряко представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица пред митническите органи на Република България.
Електронно деклариране към системата на Агенция Митници и електронно манифестиране.
Подаване на Обобщени декларации за напускане ОДН,
Консултиране по всички митнически режими.
Освобождаване на контейнери от САЩ, Китай и др.
Съдействие при издаване на фито-санитарни и здравни сертификат и разрешителни.
Изготвяне на Invoice, фактури за митнически цели и Packing List-и.
Попълване на CMR-товарителници.
Изготвяне на документи за произход FORM A, ATR и др. сертификат за движение на стоките EUR 1.
Обработка и освобождаване на пощенски пратки на граждани и фирми.
Обслужване и освобождаване на пратки от международни сайтове за електронна търговия /Ebay, Amazon и др./
Дистрибуция на митнически софтуер и обучение за работа с него.
Настройка на компютри за работа с електронен подпис и други компютърни услуги.
Регистрация с електронен подпис в сайта на Агенция Митници

Митнически консултации:

     Поддържайки тесни професионални отношения с митническите служби и коректно изготвени документи, успяваме да извършим бързо и ефективно уреждане на митническите формалности като постигаме кратки срокове за освобождаване на стоките.