WinMid


Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи, включващ митническата тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на Р. България. WinMag е съвременен, надежден, проверен в практиката от редица големи и по-малки фирми софтуер за обработка на митнически декларации и на другите митнически бланки и формуляри, необходими при внос, износ и транзит на стоки.

WinMag работи и ползва всички предимства на Microsoft Windows и е в пълно съответствие с Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС). Тя е една от утвърдените митнически програми на българския пазар.

 

WinMid - версия 30.02 от 22.05.2023г.

За клиентите без лиценз за WinMid версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис "ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ" върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат.

setupmid.exe ( ~ 31 MB )


 

WinMid NET (мрежова версия) - версия 30.02 от 14.02.2023г.

За клиентите без лиценз за WinMid NET версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис “ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ” върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат.

setupnet.exe ( ~ 31 MB )


 

WinMid B2B (ситема-ситема) - версия 30.02 от 14.02.2023г.

За клиентите без лиценз за WinMid версията е демонстрационна. Тя включва всички функции на лицензирания програмен продукт, но добавя надпис “ДЕМОНСТРАЦИОННА ВЕРСИЯ” върху разпечатвания формуляр на съответния документ и не позволява запис в XML формат.

setupmidb2b.exe ( ~ 31 MB )


 

Безплатна версия на MS SQL Server с интегрирана база данни за работа с WinMid B2B

Сваля се единствено при първоначална инсталация.

WinMidB2B_Install.exe ( ~ 60 MB )