Обучение по Pro/ENGINEER Wildfire 5.0

Напълно параметричното CAD/CAM/CAE/PDM решение Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 стъпва уверено в бъдещето с новите решения по организация на единното информационно пространство и управление на данните за всяко предприятие на базата на своето ядро Granite Kernel и Internet технологията. Така още веднъж се потвърждава лидерството на PTC в света на CAD/CAM/CAE/PDM системите!

С продуктите на PTC работят около 50 000 компании по целия свят. Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти, които провеждат обучение, консултации и техническа поддръжка. Проверените на практика технологии и ефективната система на професионален сервиз на PTC помагат на крупни промишлени корпорации, средни и малки предприятия да модернизират своите конструкторско–технологични производствени процеси, да управляват целия обем информация, да оптимизират качеството на своята продукция, да редуцират времето за нейното появяване на пазара и да понижават нейната стойност.

Pro/ENGINEER е CAD/CAM/CAE/PLM решение от висок клас. Състои се от платформа за тримерно моделиране, върху която се добавят специализирани CAD, CAM и CAE модули за конструиране, производство и анализиране. Системата е лесна за усвояване, мощна при работа, с приятелски интерфейс. Конструирането с Pro/ENGINEER е по-интуитивно, по-улеснено, по-ефикасно и по-гъвкаво, отколкото можете да си представите.

 

Обучение по Delcam Power Mill 10

Продуктите на Delcam, която е водещ доставчик на CAM софтуер  в света, се използват от производителите във всички сфери на  съвременната промишленост – от индустрията на опаковките и играчките до  медицината, автомобилостроенето, авиационната и космическата  промишленост. 12% от производителите на инструменти и съоръжения също  използват Delcam.

Комплектът от програма Delcam Power  Solution се появява през 1998 г. като заместник на доказалия своите  възможности пакет DUCT. Софтуерът покрива целия производствен цикъл, от  концептуалния дизайн до производството на даденото изделие.

Power Solution включва няколко продукта: Power Shape е цялостно решение както за дизайнерите, така и за производствената дейност; Art CAM улеснява превръщането на двумерните рисунки в декоративен елемент – отделен или част от цял; Power Inspect е идеално средство за сравнение на произведения продукт с триизмерния CAD модел; Power Mill поддържа от 2- до 5-осни обработки и е едно от всепризнатите решения при високоскоростна обработка.

Виртуалната симулация в Power Mill дава  възможност на потребителя да зареди от библиотеката машината, която ще  извърши изработката, и да проследи изпълнението на задачата. При  извършване на симулацията се извършва и проверка за сблъсък, който би  могъл да причини големи щети.

Обучение по митнически софтуер  WinMid

    Универсален митнически софтуер за попълване на необходимите митнически документи и информационна система с митническа тарифа и основните нормативни актове, регулиращи вносно-износния режим на Р. България. WinMag е съвременен, надежден, проверен в практиката от редица големи и по-малки фирми софтуер за обработка на митнически декларации и на другите митнически бланки и формуляри, необходими при внос, износ и транзит на стоки.